1697
Oudste vermelding bouwing Wolfhesen

Eind 17e eeuw was Wolfhesen in het bezit van de graaf Anton van Aldenburg, heer van Doorwerth (1681-1738). Deze graaf heeft zijn bezittingen behoorlijk uitgebreid door de aankoop van Wolfheze, een ‘wild en bijster gebied’.

Voor het opmaken van een handgeschreven pachtovereenkomst (Conditiën van d’anstaende pacht) in een register uit 1697, werd gebruik gemaakt van een standaardakte. In de zijlijn werd in dit geval een aantekening gemaakt voor aanpassing van de overeenkomst voor de pachter van een bouwing (boerderij) te Wolfhesen. Deze aanpassing gaat over de afspraken die golden voor het hooien van weilanden, “Ende die weide die den Pachter van Wolfhesen pacht, te verre van syn huys gelegen is om met coeijen of peerden geweit te worden”.

Het is niet bekend of deze bouwing ‘onze’ boerderij is. De kans hierop is wel groot omdat in de omgeving van de boerderij er weinig andere bebouwing bekend is op basis van oude topografische kaarten uit de 17e eeuw. Op een oude kaart van Isaack van Geelkercken uit 1666 zijn alleen het Wildforstergoed, het Stratius Rondeel en enkele schaapskooien te vinden.

Bij het aangeven van de grenzen van Heerlijkheid Doorwerth in 1625 wordt melding gemaakt van ’t bouwlandt van Hooch Wolffhesen, den Here van Doerenweerdt toebehorende.’